Försäkring för de fordon du leasar

När du leasar ett fordon genom oss ingår en fördelaktig försäkring. Här hittar du viktig information och kontaktuppgifter.

Fordonet är försäkrat i Länsförsäkringar AB genom ett särskilt avtal med Wasa Kredit AB.

  • Fordonet ska alltid vara helförsäkrat. När vagnskadegarantin löper ut lägger vi på vagnskadeförsäkring.
  • MER-försäkring ingår alltid för personbil, men är valbart för lätt lastbil.*

Självrisker för respektive moment

Omfattning
Självrisk
Trafik 3 500 kr
Brand 1 800 kr
Stöld 1 800 kr (Om godkänd spårutrustning vid stöld av hela bilen, 0 kr.)
Glas 3 900 kr (Obs! Vid lagning istället för byte utgår ingen självrisk)
Räddning 1 500 kr
Rättsskydd 20 % av skadekostnaden, dock lägst 1 000 kr
Maskinskada

Beroende på körsträcka.
Personbil: högst 10 år gammal eller kört högst 15 000 mil.
Lätt lastbil: högst 10 år gammal eller kört högst 12 000 mil.

Självrisk 3 000 kr/ 5 000 kr/ 7 000 kr

Allrisk 1 000 kr
MER (*Ingår för personbil. Mot tilläggskostnad för lätt lastbil.) Hyrbil 25 %, 60 dagar, avbrottsförsäkring (om ej hyrbil), 150 kr/dag.
Skadegörelse, kollision med djur 1 000 kr
Vagnskada
5 000 kr (gäller om vagnskadegaranti saknas)


Är föraren under 24 år när skadan inträffar gäller trafik- och vagnskadeförsäkringen med extra självrisk på 1 000 kr. Ungdomssjälvrisken tas inte ut vid djurkollision.

Vid skada utomlands

Kontakta SOS International 
Tel: +46 8 670 40 00

Vid skada i Sverige

Kontakta Länsförsäkringar Västernorrland i Sundsvall.

Till webbformulär för skadeanmälan

Tel: 0771-666 400 
E-post: wasaskada@lfz.se

Efter kontorstid kontakta Länsförsäkringars Skadejour
Tel: 020-59 00 00

Vid glasskada

RYDS Bilglas
Tel: 0771-411 411
Webbplats: www.rydsbilglas.se.

Hyrbil

Vid behov av hyrbil kontakta Motorskador 
Tel: 0771-666 400.

Allmänna försäkringsfrågor för billeasing

Wasa Kredit Kundcenter
Telefon: 08-635 38 95
E-post: bilkundforsakring@wasakredit.se 

Fullständiga försäkringsvillkor

Du hittar de fullständiga villkoren hos Länsförsäkringar.

Grönt kort vid utlandsresa

Grönt kort är ett internationellt bevis på att fordonet är trafikförsäkrat. På www.tff.se kan du se vilka länder som kräver grönt kort (inför utlandsresa/försäkring vid utlandsresa).

Grönt kort beställs senast två veckor innan avresa – beställ Grönt kort här

Du kan även beställa via vår kundservice:
Telefon: 08–635 38 95 
E-post: 
bilkundforsakring@wasakredit.se