Så arbetar vi med hållbarhet

Som finansiell aktör har vi möjligheten att finansiera företag som vill påverka samhället positivt, därför tar vi ett aktivt ansvar för att stödja våra kunder i deras omställning att integrera hållbarhet i sin affärsplan.

Vi utgår från FNs hållbarhetsmål och säkerställer att vi integrerar hållbarhet i vår affärsstrategi (miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter) eftersom vi är övertygade om att det kommer ge mer nöjda kunder och bättre avkastning för våra ägare.

Som undertecknare av FN-initiativet principer för ansvarsfull bankverksamhet anpassar vi vår affärsstrategi för att stödja FNs mål för hållbar utveckling tillsammans med Paris-avtalet. En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Läs om: Principles for Responsible Banking på FNs webbplats

 
Vi är en del av det svenska näringslivet och träffar kunder i olika branscher och storlek dagligen. Vi är aktiva i samhällsdebatten och samverkar med länsförsäkringsgruppen för att öka kunskaperna kring hållbarhetsområdet. Det, för att du och våra övriga företagskunder ska kunna utveckla er konkurrenskraft och skapa fler möjligheter att växa. Länsförsäkringsgruppen har ett nettopositivt mål till 2045.
 
För oss på Wasa Kredit betyder hållbarhet att vi även tar ansvar för hur vi själva bedriver vår verksamhet och hur den påverkar människor, samhälle och miljö. Vi har möjligheten och ansvaret att påverka samhället för en hållbar utveckling.
 

Möt Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig

"Jag lockades att komma till en miljö som drivs av visionen att vi tillsammans skapar trygghet och möjligheter för våra kunder och samarbetspartner. Wasa Kredit är på en otroligt spännande resa.".


Nyheter och artiklar om hållbarhet

Ny rapport: Från linjärt till cirkulärt

En ny studie visar att lång livslängd och hög kvalitet är nyckelfaktorer för lönsamheten i cirkulära affärsmodeller. Rapporten "Från linjärt till cirkulärt" utforskar ekonomiska fördelar med övergången från traditionella till cirkulära affärsmodeller, baserade på konceptet produkt-som-tjänst (PaaS). Studien är ett samarbete mellan Wasa Kredit, Länsförsäkringar och RISE, med finansiering från Länsförsäkringar Forskningsfond.


Vill du ha samlade tips om hållbarhet?

Att arbeta hållbart och inkludera miljö, sociala och finansiella aspekter i affärsstrategin, ger positiva effekter på affär, konkurrenskraft, varumärke, kund- och medarbetarelationer. 

Vi har samlat många goda råd och insikter – anmäl dig här så får du det i din inkorg.