Ung Företagsamhet (UF)

Vi vill ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Därför är vi partner till den ideella organisationen Ung Företagsamhet.

en grupp ungdomar

Vi tror på morgondagens hjältar. Därför stöder vi Ung Företagsamhet som är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. 

Entreprenörskap handlar om att tänka nytt och kreativt, att se möjligheter och lösa problem. Under läsåret får UF-företagarna utveckla sin förmåga att samarbeta, fatta beslut och ta ansvar. Tanken är att ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap inom ramen för sin skolgång inför livet efter skolan. Här finns vi med som rådgivare, jurymedlemmar och coacher för bollning, diskussioner och stöd.

En språngbräda in i arbetslivet

Forskning* visar att dessa elever klarar sig bättre senare i livet – som entreprenörer och som anställda. Vi ser Ung Företagsamhet som en perfekt språngbräda för unga och hungriga entreprenörer som vill testa sina idéer och lära sig mer om hur det är att driva företag.

Ungdomar som testar företagande i skolan

  • får högre medelinkomst
  • blir chef i större utsträckning
  • har en högre etablering på arbetsmarknaden
  • startar företag i större utsträckning
  • anställer fler personer i sina företag
  • har högre omsättning i sina företag. 

De har dessutom längre livslängd på sina företag än de som inte drivit UF-företag enligt undersökningar som Ung Företagsamhet gjort.

* Licentiatuppsatsen: What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School (PDF) av Steven Hunter Lindqvist, 2018.

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement (JA). Sedan 1980 har de utbildat närmare 600 000 gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar de även i grundskolan där lärare på hälften av landets grundskolor använder deras utbildningsmaterial.

De driver även nätverket UF alumni för tidigare UF-företagare. De har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och ca 150 anställda i hela landet. De stöds både av offentliga medel och det privata näringslivet. Ung Företagsamhet utsågs till Årets samhällsaktör 2023, kategori ledarskap, för hur de ökar ungas självledarskap och ledarskap samt för deras bevisade samhällseffekter.

Är du nyfiken på Ung Företagsamhet – besök deras webbplats.