Partnerskap, en viktig del i omställningen

Nu ingår vi partnerskap med Nordic Circular Hotspot och Cradlenet som ett led i arbetet med att stödja våra kunder i sina hållbarhetsambitioner. "Övergången till en mer cirkulär ekonomi kommer kräva stora förändringar och inte minst hur vi ser på finansiering", säger Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig på Wasa Kredit.

För Wasa Kredit innebär hållbarhet att ta ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet och dess inverkan på människor, samhälle och miljö. Som en aktör inom finanssektorn i Norden vill vi tillvarata möjligheten och ansvaret att påverka samhället för en hållbar utveckling och värdeskapande framtid.

Partnerskap för cirkulär framtid

– Vi är övertygade om att övergången till en cirkulär ekonomi är en viktig del av att uppnå de övergripande målen som fastställts i Agenda 2030. Därför är det viktigt för oss att vara en del av ett nätverk som främjar och påskyndar denna övergång, säger Amina Bang Skanse, hållbarhetsansvarig på Wasa Kredit.

Genom partnerskapen med både Nordic Circular Hotspot och Cradlenet, strävar vi efter att aktivt stödja och påskynda övergången till en cirkulär och hållbar ekonomi. Båda organisationerna är kända för sina initiativ och arbeten för att främja cirkulära lösningar.

Nordic Circular Hotspot 

Nordic Circular Hotspot påskyndar övergången till en cirkulär ekonomi i Norden genom att främja samarbete och kunskapsdelning. 

Om Nordic Circular Hotspot >

Cradlenet 

Cradlenet driver på övergången till en cirkulär ekonomi genom att formulera ambitiösa mål för att minska utsläpp och avfall. 

Om Cradlenet >