BRIS – för ett bättre och tryggare samhälle

Vi tror att vägen till ett tryggt samhälle är att tillsammans satsa på våra barn och ungdomar, därför har vi under flera år valt att stödja BRIS.

Barnens rätt i samhället, BRIS, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Barn och unga kan när som helst ringa, mejla eller chatta med en kurator hos dem. Det kan handla om allt från föräldrar med problem, våld, utanförskap, oro att man mår dåligt och mycket mer.

BRIS-golfen

BRIS är en viktig organisation som stöttar barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Och barnen är ju vår framtid, därför stödjer vi BRIS med BRIS-golfen varje år. 

Läs mer på BRIS