Vi som arbetsgivare

Att jobba på Wasa Kredit innebär mycket utveckling, frihet och eget ansvar. Du blir en del av ett team kompetenta kollegor som ser det som en hjärtefråga att jobba med kunden som utgångspunkt.

Vi har en öppen arbetskultur där hälsa, mångfald, och hållbarhet är viktiga frågor för oss. Och framförallt – vi tycker det är viktigt att trivas och ha kul på jobbet. Vi månar om varandra och speciellt om:

Hälsa

Vi värderar hälsa högt och är måna om hur varje medarbetare mår fysiskt och psykiskt. Vi vet att balans mellan jobb och fritid är viktigt för att må bra. Som arbetsgivare tar vi ansvar för det.

En miljö där de anställdas välbefinnande är tryggad, uppmuntrande och tillgänglig har fördelar för både dig som individ och oss som bolag. Vi vet att vårt engagemang i dig också gör dig engagerad i oss. 

Mångfald

För oss är mångfald vad som gör oss olika och unika och en förutsättning för en bra arbetsmiljö. Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper vanligen både mer innovativa och kreativa.

Det ökar också vår trovärdighet i relation till våra kunder, oss själva och vår omvärld. Mångfald som öppnar för medarbetare med olika erfarenheter och bakgrunder ger oss som bolag kunskap och perspektiv, inte minst i vår förståelse av de målgrupper vars behov och villkor vi vill möta. Det hjälper oss att utveckla bättre tjänster, produkter och service. 

Hållbarhet

Vi tänker långsiktigt och utmanar ständigt oss själva för att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet. Vårt mål är att skapa mänsklig hållbarhet på arbetsplatsen genom att vara uppmärksamma på våra medarbetares behov, på alla plan. Det skapar grund för det förlängda hållbarhetsarbetet som vi driver på i våra kundinteraktioner och på ett samhällsplan.

Vi är en del av Länsförsäkringsgruppen

Vi ingår i en grupp av bolag som tillsammans har förmåga att erbjuda våra kunder en vidd av tjänster och produkter. Det ger oss också tyngd att påverka i viktiga samhälls- och hållbarhetsfrågor.

Som del av länsförsäkringsgruppen är vi lika kunddrivna som kundfokuserade i en ägarkedja som återspeglar just det: vi ägs av Länsförsäkringar Bank som är dotterbolag till Länsförsäkringar AB, som ägs av 23 länsförsäkringsbolag som ägs av kunderna.