Almi – partner i hållbar affärsutveckling

I en värld som präglas av förändring har hållbarhet blivit en central del av affärsstrategin för företag. Med en ökad medvetenhet om miljö och samhälle strävar företag efter att nå Agenda 2030 målen. Almi är en samarbetspartner som driver affärsutveckling för små och medelstora företag.

Du formar ditt företags framtid med varje beslut du tar idag. Företag som investerar i hållbarhetsstrategier går inte bara i takt med tiden utan öppnar även dörrar till nya affärsmöjligheter. 

Samarbete för hållbar tillväxt

Wasa Kredit och Almi utgör en stark allians med ett gemensamt mål – att stödja ditt företag i er strävan att integrera hållbarhet i er kärnverksamhet. Vi utgör en plattform där ditt företag kan få tillgång till finansiering och rådgivning samt expertis.

Vem kan dra nytta av denna tjänst?

Almi riktar sig främst till små och medelstora företag med upp till 250 anställda som behöver stöd inom områden som finansiering eller affärsrådgivning. Inom riskkapitalverksamheten fokuserar de på bolag med särskilt stor tillväxtpotential och idéer som kan växa och utvecklas.

Framgång som gynnar alla

Genom att förstärka näringslivets hållbarhetsarbete bidrar vi till en positiv inverkan på samhället och miljön. Hållbara affärsstrategier minskar koldioxidavtryck, stödjer cirkulär ekonomi och skapar en mer hållbar framtid för kommande generationer. Genom att omfamna hållbarhetsinitiativ hjälper ditt företag till, genom att vara del av något som är större än er själva.

Almi: Din partner för affärsutveckling och hållbar tillväxt

Almi är en ledande aktör inom affärsutveckling och finansiering för små och medelstora företag. Med expertis inom finansiella tjänster och rådgivning stödjer Almi företag i deras tillväxtresa. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och nätverk möjliggör Almi hållbar framgång och positiv påverkan på näringslivet och samhället.

Läs mer om Almi och hållbart företagande >