Utveckling med mentorskap

Vi uppmuntrar till mentorskap då vi har många fantastiskt duktiga ledare och medarbetare som erbjuder sig att vara mentor. Mentorskap kan vara till stor hjälp såväl för dig som person som för verksamhetens utveckling.

Att ha en mentor innebär att en lyssnande, trygg person har rollen som förebild och erbjuder sitt kunnande, tid och eventuellt sitt nätverk för att stödja en adept i dennes utveckling.

Mentorskap för det ständiga lärandet

Vi arbetar även med ett omvänt mentorskap innebär att en senior person har en junior mentor, till exempel för att få inblick i hur den yngre generationen tänker, lära sig nya arbetssätt eller mer om teknik för att på så sätt växa.

Mentorskap eller ett omvänt mentorskap är självorganiserat och du tar själv initiativ till det. Det finns ett ”mentorbibliotek” där du kan välja en mentor, du kan också välja någon självständigt beroende på just ditt behov.