Förmånsvärde bil – så räknar du

När företagsbilen används privat ska företaget och den anställde betala en skatt som bestäms av bilens förmånsvärde. Reglerna för förmånsvärde på företagsbilar fokuserar på bilens köppris, extrautrustning och fordonsskatt, för att ge en relevant beräkning.

För dig som använder en företagsbil även privat, är det viktigt att känna till de uppdaterade reglerna kring förmånsvärde. Dessa regler innebär att värdet av din förmånsbil beräknas med tanke på bilens pris vid köptillfället, eventuell extrautrustning och den aktuella fordonsskatten.

Det finns anpassade bestämmelser för dig med miljöbil som kan påverka förmånsvärdet positivt. Dessa förändringar är gjorda för att ge en mer rättvis bild av bilens verkliga värde för dig som bilägare.

Beräkning av förmånsvärde

Förmånsvärdet beräknas baserat på bilens nybilspris samt eventuell extrautrustning. Detta nybilspris fastställs av Skatteverket och ingår i deras billistor. Extrautrustningen, som kan inkludera allt från vinterdäck till GPS-navigatorer, läggs till det schablonmässiga nybilspriset för att kalkylera det totala förmånsvärdet. Värdet på denna extrautrustning ska inkludera moms och tas med i beräkningen oavsett om den ingår i bilens pris eller anskaffas separat.

De huvudsakliga faktorerna som påverkar förmånsvärdet är:

 • Prisbasbeloppsdel: 29 procent av ett prisbasbelopp.
 • Räntedel: Förmånsgrundande pris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 1 procentenhet.
 • Prisdel: 13 procent av förmånsgrundande pris.
 • Fordonsskatt: Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

Exempel på förmånsvärde för 2024

För att ge ett exempel på beräkningen av förmånsvärde för en bil med de nämnda faktorerna, låt oss anta följande:

 • Förmånsgrundande pris på bilen: 300 000 kronor
 • Prisbasbelopp för 2024: 57 300 kronor
 • Statslåneränta för 2024: 2,62 procent
 • Fordonsskatt per år: 5 000 kronor

Om vi räknar ut varje del:

1

Prisbasbeloppsdel

29 procent av ett prisbasbelopp = 29 procent av 57 300 SEK = 16 617 kronor

2

Räntedel

Förmånsgrundande pris multiplicerat med summan av 70 procent av statslåneräntan och 1 procentenhet.

 • Statslåneräntan är 2,62 procent, så 70 procent av detta är 1,834 procent (0,70 * 2,62 procent).
 • Summan av 1,834 procent och 1 procent blir 2,834 procent.
 • Så, räntedelen blir 2,834 procent av 300 000 kronor = 8 502 kronor
3

Prisdel

13 procent av förmånsgrundande pris = 13 procent av 300 000 SEK = 39 000 kronor.

4

Fordonsskatt

5 000 kronor.

5

Summering av dessa delar ger det totala förmånsvärdet

16 617 kronor + 8 502 kronor + 39 000 kronor + 5 000 kronor = 69 119 kronor per år.

Vi hjälper dig med leasingbil till företaget

När du blir kund hos oss får du en egen kontaktperson som hjälper dig med

 • upphandling
 • finansiering
 • och ett förmånligt leasingavtal.

Du har fri rådgivning under hela leasingperioden, som normalt är 36 månader, och du kan även byta bil, om du vill, under avtalsperioden.

Kontakta oss för offert

Vad innebär förmånsvärde för företag och anställd?

För företaget:

 • Företaget ska redovisa värdet av bilförmånen som en lönekostnad.
 • Arbetsgivaravgifter ska betalas på förmånsvärdet.
 • Momsregistrerade företag kan ha möjlighet att dra av momsen för inköp och drift av tjänstebilen, beroende på användning och gällande regler för momsavdrag.

För den anställde:

 • Den anställde blir förmånsbeskattad för privat användning av tjänstebilen, vilket innebär att förmånsvärdet adderas till bruttolönen.
 • Förmånsvärdet kan påverka skatten beroende på inkomstnivå.
 • Fördelar relaterade till bilens användning i tjänsten eller som alternativ till privat bil.

Om fordonsskatt

Fordonsskatt ingår i beräkningen av förmånsvärdet. Om en bil blir skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2018 eller senare, ska fordonsskatten inkluderas i förmånsvärdet. Detta gäller även bilar som omfattas av bonus-malus-systemet, vilket kan innebära en högre fordonsskatt under de första tre åren.

Läs mer och räkna ut din fordonsskatt i Transportstyrelsens kalkyl >

Fördelaktigt förmånsvärde för miljöbilar

Från och med 1 juli 2022 gäller nya regler för miljöbilar. Förmånsvärdet för dessa bilar ska sättas ned enligt en schablon istället för att jämföras med motsvarande modell utan miljöteknik. Schablonbeloppen är olika för olika typer av miljöbilar (elbilar, laddhybrider, gasbilar) och får inte överstiga 50 procent av bilens nypris.

Kalkyl på Skatteverket

Skatteverket använder en schablon för att beräkna förmånsbeloppet. Beloppet läggs på bruttolönen och skatten dras från det beloppet.