Kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Vi arbetar aktivt med att förhindra att vi som finansbolag används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen ställer höga krav på att vi har god kännedom om våra kunder och ert engagemang hos oss. Därför ställer vi frågor till dig som du behöver svara på som kund hos oss.

Därför behöver vi ställa kundkännedomsfrågor till dig

Penningtvätt och annan finansiell brottslighet är ett problem för hela samhället – det kräver att alla verksamhetsutövare behöver följa gällande lagstiftning, rekommendationer och anvisningar. Enligt gällande penningtvättslagstiftning behöver vi säkerställa att vi känner dig som kund och dina syften med att nyttja våra produkter och tjänster. Det innebär att vi kommer att behöva ställa frågor både till dig som ny och befintlig kund för att du ska kunna vara kund hos oss.

Så här besvarar du kundfrågorna >

Till kundkännedomsfrågorna

Vad innebär penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt är olaglig hantering av pengar från brottslig verksamhet som omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är ett globalt problem som behöver hanteras med gemensamma insatser inom och utom landsgränser. Penningtvätt utgör ett hot mot hela det finansiella systemet samt mot demokratin och samhället i stort. Den som tvättar pengar eftersträvar att göra det så svårt som möjligt att spåra pengarnas brottsliga ursprung genom att utnyttja våra finansiella system. Det kan röra sig om pengar från bland annat stöld, vapenhandel, människosmuggling, trafficking, skattefusk och rån.

Finansiering av terrorism innebär att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom med syfte att finansiera och stödja terrorism.

Så här arbetar vi för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt, rutiner och system för att motverka, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och andra typer av finansiell brottslighet. Vi arbetar målinriktat med kundkännedom, transaktionsövervakning samt utbildning av alla medarbetare som en del i organisationens processer. Som ett led i det arbetet följer vi liksom alla finansbolag och banker samt många andra företag gällande lagstiftning inom penningtvättsområdet.

Enligt gällande lag har vi en skyldighet att att förstå och följa upp hur du använder dig av våra produkter och tjänster. På det sättet motverkar vi penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Så här påverkar det dig som kund

Enligt gällande penningtvättslagstiftning måste vi alltid ha uppdaterad information om dig och ditt engagemang hos oss. Därför behöver vi ställa frågor till dig som du behöver svara på – vi kallar frågorna för kundkännedomsfrågor. 

Du som är kund, leverantör eller samarbetspartner hos oss måste fylla i kundkännedomsfrågorna för att fortsätta vara kund hos oss. Vi är dessutom skyldiga att hålla informationen om våra kunder ständigt aktuell. Det innebär att vi kommer att behöva kontakta dig varje gång informationen behöver uppdateras och då behöver du svara på frågorna igen.

Du kan läsa mer om våra krav om kundkännedom på Svenska Bankföreningens webbplats.

Därför är det viktigt att du besvarar kundkännedomsfrågorna

En förutsättning för att du ska kunna använda våra tjänster även i fortsättningen är att vi har rätt uppgifter om dig. Vi behöver veta varför och hur du önskar använda våra tjänster. Med anledning av penningtvättslagen behöver du härmed besvara ett antal kundkännedomsfrågor för att kunna fortsätta vara kund hos Wasa Kredit. Reglerna kring lagen gör att det är nödvändigt att alla som vill använda våra tjänster har lämnat in den här informationen. Om vi inte har tillräcklig information om dig kan det tyvärr betyda att vi inte kan behålla dig som kund. 

Till kundkännedomsfrågorna

Behöver du hjälp?

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, mejla oss på info@wasakredit.se
eller ring 08-635 38 00, så hjälper vi dig.


Vanliga frågor och svar om kundkännedom

På grund av tidigare tekniska problem kan det hända att din information inte registrerades korrekt när besvarade dina frågor en tidigare gång. Du kan kontrollera om dina svar har registrerats genom att logga in på kundkännedomen här >.

Om du har besvarat frågorna möts du av följande meddelande:Om du inte ser meddelandet har din information inte registrerats korrekt och då behöver du besvara och spara dina uppgifter igen. Vi beklagar om detta orsakar dig extra arbete och uppskattar din förståelse och samarbete.

Om du har frågor kring detta eller om du behöver ytterligare hjälp, är du välkommen att kontakta oss. Till Kundservice >

Det kan vara så att du blivit kund hos oss genom ett köp på avbetalning via din handlare, där vi agerar finansbolag. I så fall kräver penningtvättslagen att du svarar på kundkännedomsfrågor.

I annat fall kan ditt engagemang ha avslutats hos oss ungefär samtidigt med att vår förfrågan om kundkännedom gick ut.

Kontrollera om du fortfarande är kund hos oss

Du kan kontrollera om du är kund hos oss genom att logga in på Mina sidor och då gör du så här:

 1. Klicka på Logga in
 2. Välj Privat
 3. Logga in med Mobilt BankID.

Om det står Inget engagemang när du kommer in innebär det att du inte är kund hos oss, varvid du inte behöver besvara några kundkännedomsfrågor. Du kommer inte heller få ytterligare påminnelser om det.

Om du istället ser dina aktiva avtal här behöver du besvara kundkännedomen. Logga in här för att besvara kundkännedomsfrågorna >

Så här gör du för att besvara kundkännedomen >

Om du loggar in via Kundkännedom och får ett meddelande som lyder "Sidan går inte att öppna", råder vissa prestandaproblem och vi ber dig om att försöka om en stund igen.

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Svara på frågorna samt uppdatera redan befintliga svar så här.

 1. Klicka på Logga in
 2. I listan som visas, välj Kundkännedom.


 3. Du kommer härmed till en inloggningssida där du behöver logga in med mobilt BankID.
 4. När du loggar in via mobil (eller surfplatta) så får du två alternativ:

  • Välj Logga in om det mobila BankID finns på samma enhet.
  • Välj Logga in med annan enhet (skanna QR-kod) om det finns på en annan enhet.

 5. Notera att du själv behöver öppna ditt mobila BankID för att kunna skriva in lösenord och identifiera dig.
 6. När du har identifierat dig med BankID kan du gå tillbaka till inloggningssidan som tar dig till formuläret.

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Svara på frågorna samt uppdatera redan befintliga svar så här.

 1. Klicka här för att komma till kundkännedomsfrågorna
 2. Du kommer härmed till en inloggningssida där du behöver logga in med mobilt BankID.
 3. Om du loggar in via mobil enhet (såsom mobil eller surfplatta) så får du två alternativ:

  • Välj Logga in om det mobila BankID finns på samma enhet.
  • Välj Logga in med annan enhet (skanna QR-kod) om det finns på en annan enhet.

 4. Notera att du själv behöver öppna ditt mobila BankID för att kunna skriva in lösenord och identifiera dig.
 5. När du har identifierat dig med BankID kan du gå tillbaka till inloggningssidan som tar dig till formuläret.

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Enligt gällande penningtvättslagstiftning måste vi veta vilka av våra kunder som är en PEP (person i politiskt utsatt ställning ). Exempel på PEP är minister, styrelseledamot i statligt bolag, parlamentsledamot, ambassadör, domare i högre instans, person med en ledande tjänst/position i internationell organisation och högre officerare.

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Dina svar och uppgifter är konfidentiella och hanteras i enlighet med de krav som banksekretessen och dataskyddsförordningen ställer upp.

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt