Vad innebär bonus malus?

Bonus malus var ett system som gav straffskatt eller bonus på nyregistrerade bilar beroende på hur miljövänlig bilen är. Sedan 8 november råder endast malus-regler.

Tanken med bonus malus var att stimulera till att fler satsade på miljöanpassade bilar. Miljövänliga bilar med lägre utsläpp av koldioxid belönades med en bonus, medan bilar med högre utsläpp av koldioxid beskattas mer.

Vilka bilar omfattas av bonus malus?

Nyregistrerade personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar berörs av bonus malus-systemet. Redan befintliga bilar omgärdas inte av fordonsskatten. Definitionen av nya bilar avser i detta sammanhang sådana bilar som blev skattepliktiga från och med 1 juli 2018, då bonus malus trädde i kraft.

Från och med 8 november 2022 upphör klimatbonusen

Om du köpt eller beställt din klimatbonusbil senast den 8 november 2022, så har du rätt till bonus – i det fall som din bil uppfyller de regler som gäller vid tiden för utbetalning. Utbetalning ska ske tidigast 6 månader efter att bilen ställts på i vägtrafikregistret. Från och med 1 januari, 2023 råder följande antingen eller-regler för att klassas som klimatbonusbil:

 • Utsläpp på högst 30 gram koldioxid per kilometer
 • Utrustad med teknik för drift med naturgas eller biogas.

Som företagare behöver du ange om du har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med ditt köp av bilen, eller om det finns annat som gör att du inte har rätt till bonusen. Om försäkran inte kommer in till Transportstyrelsen inom 6 månader från ditt köp av bilen, kommer du inte att erhålla någon bonus.

Du är berättigad bonus om du köpt och registrerat en miljödefinierad bil efter den 30 juni 2018. Transportstyrelsen hanterar bonusprövningen för bilen tidigast 6 månader efter köpet.

Förutsättningarna för klimatbonus är att pengar finns i bonuskassan, att försäkran har inkommit inom sex månader och att bilen

 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller klass II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6 (från och med 1 januari 2020 kan en bil som är typgodkänd vid registreringen i vägtrafikregistret och som därefter förändrats och godkänts vid registreringsbesiktningen omfattas)
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret
  • släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången före 2020 eller
  • släpper ut högst 70 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 eller
  • släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången den 1 april 2021 eller senare eller
  • kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Källa: Transportstyrelsen

Läs mer om och räkna ut din bonus i Transportstyrelsens kalkyl >

Malus – förhöjd fordonsskatt

Bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar får en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren. 

Fordonet

 • har fordonsår 2018 eller senare
 • tas i trafik och blir därmed skattepliktigt för första gången (i Sverige eller i annat land)
 • mellan den 1 juli 2018 och den 31 mars 2021 och släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning eller
 • mellan den 1 april 2021 och 31 maj 2022 och släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning eller
 • den 1 juni 2022 eller senare och släpper ut över 75 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
 • har inte alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

Samma koldioxidnivå gäller för elhybrider. Utgå då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin) när du räknar ut skatten.

Källa: Transportstyrelsen

Läs mer och räkna ut din fordonsskatt i Transportstyrelsens kalkyl >

Hur påverkas förmånsvärdet på min nya tjänstebil?

Förändringarna drabbar alla nya bilar oavsett finansieringsform. För tjänstebilar inkluderas fordonsskatten i beräkningen av förmånsvärdet, vilket innebär att kostnaden för nya tjänstebilar förändrats från 1 juli 2022 beroende på val av bil.