Vad innebär bonus malus?

Bonus malus var ett system som gav straffskatt eller bonus på nyregistrerade bilar beroende på hur miljövänlig bilen är. Sedan 8 november råder endast malus-regler.

Tanken med bonus malus var att stimulera till att fler satsade på miljöanpassade bilar. Miljövänliga bilar med lägre utsläpp av koldioxid belönades med en bonus, medan bilar med högre utsläpp av koldioxid beskattas mer.

Från och med 1 januari 2024 har malus-reglerna stramats åt. Bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som registreras från detta datum får en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren om de släpper ut över 60 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. För elhybrider beräknas skatten baserat på förbränningsmotorns utsläpp.

Vilka bilar omfattas av bonus malus?

Nyregistrerade personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar berörs av bonus malus-systemet. Redan befintliga bilar omgärdas inte av fordonsskatten. Definitionen av nya bilar avser i detta sammanhang sådana bilar som blev skattepliktiga från och med 1 juli 2018, då bonus malus trädde i kraft.

Klimatbonusen upphörde den 8 november 2022

Om du köpt eller beställt din klimatbonusbil senast den 8 november 2022, så har du rätt till bonus – i det fall som din bil uppfyller de regler som gäller vid tiden för utbetalning. Utbetalning ska ske tidigast 6 månader efter att bilen ställts på i vägtrafikregistret.

För att kvalificera för bonus från och med 1 januari 2024, måste fordonet:

  • Ha utsläpp på högst 20 gram koldioxid per kilometer.
  • Kunna drivas med elektricitet, vätgas eller biogas.

Som företagare måste du ange om du har mottagit andra statliga eller kommunala stöd i samband med köpet av bilen. Transportstyrelsen hanterar bonusprövningen för bilen tidigast 6 månader efter registreringen.

Förutsättningarna för klimatbonus är att medel finns i bonuskassan, att en försäkran har inkommit inom sex månader och att bilen uppfyller alla tekniska krav vid utbetalningstillfället.

Hur påverkas förmånsvärdet på min nya tjänstebil? 

Förmånsvärdet på nya tjänstebilar från och med 1 juli 2022 påverkas av att fordonsskatten nu ingår i beräkningen. Detta innebär att både bilens miljöprestanda och de aktuella skattereglerna har en direkt påverkan på kostnaden för tjänstebilar.

Läs mer om hur du räknar ut förmånsvärde här >

Källa: Transportstyrelsen

Hur påverkas förmånsvärdet på min nya tjänstebil?

Förändringarna drabbar alla nya bilar oavsett finansieringsform. För tjänstebilar inkluderas fordonsskatten i beräkningen av förmånsvärdet, vilket innebär att kostnaden för nya tjänstebilar förändrats från 1 juli 2022 beroende på val av bil.