Så här räknar du ut bonus malus

Bonus malus är ett system som ger straffskatt eller bonus på nyregistrerade bilar beroende på hur miljövänlig bilen är. Läs mer här och beräkna hur mycket bonus eller malus din nya bil får.

Skatteregler påverkar både bonus och malus med en högre fordonsskatt för bensin- och dieselbilar under de tre första åren och en beräkningsmodell för klimatbonusen.

Förändringarna i korthet

 • Lägre utsläppsgräns för förhöjd fordonsskatt
 • Högre fordonsskatt för varje utsläppt gram koldioxid över gränsen
 • Sänkt gräns för att få klimatbonus
 • Förhöjd klimatbonus för elbilar
 • Minskad klimatbonus för laddhybrider 

Vad betyder Bonus-Malus?

Bonus-Malus är ett system som ger straffskatt eller bonus beroende på hur miljövänlig bilmodellen är. Bilar med högre utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt (Malus) och bilar som släpper ut mindre får istället en klimatbonus.

Bonus-Malus har funnits sedan juli 2018 men från och med 1 april skärptes kraven. 

Så beräknar du Bonus och Malus från april 2021

För bilar med högre utsläpp (Malus)

 • Utsläppsgränsen för förhöjd fordonsskatt sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
 • Bilar som släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer får ett förhöjt skattebelopp från 82 kronor till 107 kronor per gram.
 • Släpper bilen ut mer än 130 gram koldioxid per kilometer ökar beloppet från 107 kronor till 132 kronor per gram.
 • Skatten blir ännu högre för dieselbilar. 

Har bilen till exempel ett koldioxidutsläpp på 100 gram per kilometer med bensin som bränsle blir fordonsskatten 1430 kronor per år under de första tre åren. Har du diesel som bränsle blir fordonsskatten 3032 kronor per år.

För bilar med lägre utsläpp (Bonus)

 • Gränsen för att få klimatbonus sänks från 70 gram till 60 gram koldioxid per kilometer.
 • Bonusens maxbelopp som går till rena elbilar höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor.
 • Minskad klimatbonus för laddhybrider med högsta bonusbelopp på 45 000 kronor som sänks med 583 kronor per gram koldioxid upp till 60 gram. Det innebär cirka 10 000 kronor mindre i inköpsbonus.

Har bilen till exempel ett koldioxidutsläpp på 60 gram per kilometer vilket är den nya gränsen för att få bonusen, blir bonusbeloppet 10 380 kronor. Släpper bilen ut mindre som till exempel 20 gram koldioxid per kilometer blir bonusbeloppet 33 700 kronor.  

Hur påverkas förmånsvärdet på min nya tjänstebil?

Förändringarna drabbar alla nya bilar oavsett finansieringsform. För tjänstebilar inkluderas fordonsskatten i beräkningen av förmånsvärdet, vilket innebär att kostnaden för nya tjänstebilar förändrats från 1 april 2021 beroende på val av bil.