Ränta, avgifter och amortering – vad kostar det att låna?

Kostnaden för ett lån är uppdelat i amortering, ränta och avgifter, exempelvis uppläggnings- och administrationsavgift. Det är pengar som du måste betala till långivaren för att få låna.

Kostnaden för ett lån varierar från långivare till långivare men beror även på vad det är för lån. Ju högre risk för långivaren desto högre ränta får du räkna med. Ett blancolån, där det inte finns någon säkerhet i form av en bil, fastighet eller maskin har generellt en högre ränta.

Det enklaste sättet att jämföra olika lån är att titta på den effektiva räntan - läs mer under Vad är effektiv ränta? 

Vad innebär amortering?

Som regel sker återbetalningen av ett lån stegvis under lånets löptid. Vanligtvis betalar man av på lånet med en viss summa varje månad. Dessa avbetalningar kallas för amorteringar. Beroende på låneform kan amorteringarna se ut och vara uppbyggda på olika sätt. Vissa lån med en väldigt kort löptid kan även vara amorteringsfria. Det innebär att du betalar tillbaka hela summan när lånetiden löpt ut.

Vad är ett annuitetslån?

Begreppet annuitetslån beskriver en typ av amorteringsupplägg snarare än typen av lån och innebär att du betalar samma belopp varje månad. Det gör din ekonomi förutsägbar och hjälper dig att planera dina utgifter bättre. Här förklarar vi mer detaljerat:

Annuitetslån innebär att din månadskostnad är densamma genom hela lånets löptid eller återbetalningstid. Det innebär att även om beloppet du betalar varje månad är detsamma, så kommer fördelningen mellan ränta och amortering att förändras över tid.

Hur fungerar det?

I början betalar du mestadels ränta och lite amortering.
Med tiden minskar normalt* räntebeloppet gradvis medan amorteringsbeloppet ökar. Det hjälper till att hålla månadsbetalningarna konstanta istället för att ha större kostnader i början av lånets löptid.

Varför är första betalningen högre?

Din första betalning kommer att vara högre än de följande. Detta beror på två saker:

Uppläggningsavgift: En engångsavgift för att sätta upp lånet.
Dagar som passerat i månaden: Du betalar även för de dagar som redan hunnit passera av månaden innan den första betalningen (aviseringen).

Sammanfattning

Med vårt annuitetslån har du en stabil och förutsägbar månadskostnad. Det gör att du enkelt kan budgetera och ha kontroll över dina finanser, trots att räntan och amorteringen förändras över tid.

Kom ihåg: Det är alltid bra att läsa igenom lånevillkoren noggrant och se till att du förstår alla avgifter och kostnader innan du ingår ett låneavtal.

* Vid ränteökningar kan räntebeloppet på annuitetslån öka över tid, vilket bryter mot den traditionella modellen där räntebeloppet gradvis minskar.

Ett lån utan säkerhet beviljas på dina återbetalningsmöjligheter – läs mer under Kreditprövning.

Vad är ränta?

Ränta är priset som du får betala för att låna pengar. Ränta betalas av den som lånar till den som lånar ut pengar. Räntan grundar sig på summan du lånar samt avtalstiden. Ofta anges räntan som en procentsats av lånebeloppet, antingen för en betalningsperiod eller för ett år.

Om räntesatsen gäller räntan för en viss betalningsperiod kallas den för enkel ränta. Det vanligaste är att räntan anges per år och då kallas den för årlig ränta.

Räntan kan vara högre ju större risk du som långivare tar. Som exempel kan räntan för ett bostadslån vara lägre (för då är bostaden en säkerhet för långivaren), medan risken, och därmed också räntan, för ett blancolån är högre. Men det kan variera från fall till fall.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är ett användbart verktyg för att jämföra olika lån och deras räntesatser. Den hjälper dig att få en klar bild av hur mycket ett lån egentligen kostar dig.

Den effektiva räntan tar hänsyn till alla kostnader som kan följa med ett lån, såsom avi- och uppläggningsavgifter och ger dig den totala årliga kostnaden. Den effektiva räntan ger dig en bild av vad lånet kommer att kosta totalt över ett år.

Räkneexempel effektiv ränta

För ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på fem år med en uppläggningsavgift 375 kronor, en administrativ avgift 40 kronor och rörlig exempelränta på 8,45 procent (januari 2024) blir den effektiva räntan 9,85 procent. Det ger 60 månadsbetalningar på 2 089 kronor och ett totalt belopp att betala på 125 730 kronor.

Annuitetslån innebär att varje betalning är lika stor men att delen amortering ökar och delen ränta minskar för varje månadsbetalning. Observera att räntan sätts individuellt och kan variera. Räntan är rörlig och kan förändras under tiden du har lånet.

Du ska titta på den effektiva räntan om du vill jämföra lånekostnader mellan olika långivare.

Vad menas med fast och rörlig ränta?

Räntan du betalar kan vara fast eller rörlig. Vid fast ränta har du samma räntesats under hela räntebindningsperioden. Fast ränta är vanligast vid bolån.

Rörlig ränta är precis som det låter; räntan kan variera under lånets löptid (tidsperioden från det att du tecknar lånet till den dag då lånet ska vara återbetalt). Bland annat styrs den rörliga räntan indirekt av den så kallade reporäntan. Reporäntan är den ränta som Riksbanken tar ut vid utlåning till landets banker (kallad styrränta). Bankernas utlåningsräntor följer i sin tur reporäntan och denna får därmed påverkan på som är den ränta de stora bankerna betalar för att låna pengar av varandra (kallad Stibor).

Du sluter alltid ett låneavtal med den du lånar av. I avtalet kan du läsa om långivaren har rätt att höja räntan och så fall varför. Om du har ett lån med rörlig ränta måste banken eller finansbolaget som du lånar av, informera dig om det sker en ränteförändring. Det gäller både lån med och utan säkerhet.

Vad bestämmer räntan på mitt lån?

I Sverige har vi fri prissättning på lån. Det är alltså den som lånar ut pengar som sätter priset på lånet, dvs. räntan. Hur räntan sätts beror på flera saker:

  • Långivarens upplåningskostnad, det vill säga vad det kostar långivaren att låna pengar. Upplåningskostnaden styrs bland annat av marknadsräntor, exempelvis Stibor.
  • Din återbetalningsförmåga, som bland annat bedöms genom en kreditupplysning.
  • Vilken risk den du lånar av tar för att låna ut pengar till dig. Lån utan säkerhet bedöms ofta som en högre risk. För lån med säkerhet beror risken delvis på vilken säkerhet du kan ge för lånet.

Räntan kan alltså vara olika för olika typer av lån och den kan också variera låntagare emellan. 

Avgifter och uppläggningsavgift på ett lån

Många långivare tar en uppstartskostnad för att täcka sina administrationskostnader. Den kallas ofta uppläggningsavgift och du betalar den vid första betalningstillfället. Det är en klok idé att fråga långivaren om vilka avgifter som tillkommer.

Tänk på att långivaren bara får ta ut avgifter om de är avtalade (det vill säga står i låneavtalet) samt om avgiften är en kostnad som långivaren har för lånet. Långivaren kan bara höja avgifterna under avtalsperioden om kostnaden för lånehanteringen skulle öka.