Alla frågor kundkännedom

Om du loggar in via Kundkännedom och får ett meddelande som lyder "Sidan går inte att öppna", ber vi dig om att försöka om en stund igen.

Det är många som försöker besvara kundkännedomsfrågorna och vi har just nu vissa prestandaproblem som leder till att besökare inte kan logga in på sidan. 

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Hjälpte svaret dig?
9 av 16 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar!

Tack, för ditt svar.

Kontakta oss, så hjälper vi dig:
Kundservice Privat
Kundservice Företag


När du vill besvara kundkännedomsfrågorna via din mobil, gör så här.

 1. Klicka på Logga in på wasakredit.se
 2. En lista med val visas
 3. Välj Kundkännedom och signera med ditt BankID (notera att du behöver öppna din BankID-app manuellt)
 4. Följ härefter instruktionerna

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Hjälpte svaret dig?
9 av 16 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar!

Tack, för ditt svar.

Kontakta oss, så hjälper vi dig:
Kundservice Privat
Kundservice Företag


Du kan svara på frågorna samt uppdatera redan befintliga svar genom att

 1. Klicka på Logga in
 2. I listan som visas, välj Kundkännedom.
 3. Du kommer härmed till en inloggningssida där du behöver logga in med mobilt BankID.
 4. Om du loggar in via mobil enhet (såsom mobil eller surfplatta) så får du två alternativ:
  1. Välj Logga in om det mobila BankID finns på samma enhet.
  2. Välj Logga in med annan enhet (skanna QR-kod) om det finns på en annan enhet.
 5. Notera att du själv behöver öppna ditt mobila BankID för att kunna skriva in lösenord och identifiera dig.
 6. När du har identifierat dig med BankID kan du gå tillbaka till inloggningssidan som tar dig till formuläret.

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Hjälpte svaret dig?
8 av 26 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar!

Tack, för ditt svar.

Kontakta oss, så hjälper vi dig:
Kundservice Privat
Kundservice Företag


Enligt gällande penningtvättslagstiftning måste vi veta vilka av våra kunder som är en PEP (person i politiskt utsatt ställning ). Exempel på PEP är minister, styrelseledamot i statligt bolag, parlamentsledamot, ambassadör, domare i högre instans, person med en ledande tjänst/position i internationell organisation och högre officerare.

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Hjälpte svaret dig?
4 av 7 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar!

Tack, för ditt svar.

Kontakta oss, så hjälper vi dig:
Kundservice Privat
Kundservice Företag


Dina svar och uppgifter är konfidentiella och hanteras i enlighet med de krav som banksekretessen och dataskyddsförordningen ställer upp.

Läs om kundkännedom: Åtgärder mot penningtvätt

Hjälpte svaret dig?
4 av 7 blev hjälpta av det här svaret. Tack för ditt svar!

Tack, för ditt svar.

Kontakta oss, så hjälper vi dig:
Kundservice Privat
Kundservice Företag