Intresseanmälan om hållbar finansiering

Vi erbjuder trygga och smarta investeringslösningar för bland annat solceller och bioenergi. Bli energismart och bidra till omställningen till ett mer fossilfritt samhälle.

Fyll i intresseanmälan

Steg 1: Företagsinformation

Steg 2: Verksamhets- och produktinformation

Vilken målgrupp vänder du dig till?
Avser din förfrågan solcellsfinansiering?
Lista med kryssrutor eller alternativknappar
Finns samarbete med annat finansbolag sedan tidigare?

Wasa Kredit behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning och på sätt som anges i informationen "Behandling av personuppgifter" som du hittar här: www.wasakredit.se/personuppgifter.